شخصی سازی یلپ

Yelp را طبق علایق خود شخصی سازی کنید

Yelp به شما این امکان را می دهد که برنامه خود را بر اساس علایقتان شخصی سازی کنید،هر شخص می تواند اولویت های خود را مشخص کرده و نتایج را طبق علایق خود ببیند.