بدافزار های تبلیغاتی

گوگل برنامه های آلوده به تبلیغات را از پلی استور حذف می کند

گوگل هر از گاهی برنامه های مخرب را از پلی استور حذف می کند که در بسیاری از موارد این برنامه ها به صورت یک برنامه عکاسی یا یک بازی هستند.