دکمه ویرایش توییتر

آیا می خواهید توییت خود را ویرایش کنید؟

اگر امیدوار بودید که بتوانید توییت های خود را ویرایش کنید، باید بگوییم که مدیر عامل شرکت توییتر اظهار داشته است که “احتمالاً هرگز” این اتفاق نخواهد افتاد.