ثروتمندان دنیای تکنولوژی

ثروتمندان دنیای تکنولوژی نشریه فوربس در جدیدترین لیست ثروتمندان دنیای تکنولوژی ۱۰ شخص موفق و ثروتمند این عرصه را معرفی کرده که در این مطلب نام و شرکت و کشور آنها لیست شده است.