تاچ-آیدی-آیفون

آیفون ها در سال ۲۰۲۱ با Face ID و Touch ID در زیر صفحه نمایش ارائه می شوند.

تحلیلگر معروف اپل،مینگ چی کوو پیش بینی جسورانه ای مبنی بر اینکه آیفون ها در سال ۲۰۲۱ دارای دو روش احراز هویت بیومتریک خواهند بود ارائه می دهد.