رک سرور چیست

رک سرور چیست؟ |  مشخصات و انواع رک های سرور

هنگامی که دیگر جایی برای نگهداری سرورهای تاور بزرگ ندارید، گزینه ای به نام رک پیش روی شماست. رک یک نسخه بسیار فشرده تر و در عین حال قدرتمندتر از یک سرور تاور استاندارد است. شما می توانید چندین سرور را در یک رک سرور قرار دهید. این کار آنها را تبدیل به گزینه ای …

رک سرور چیست؟ |  مشخصات و انواع رک های سرور ادامه »