نمونه های ترسناک تبلیغات اینترنتی

نمونه‌های ترسناکی از تبلیغات اینترنتی؛ آیا گوشی‌ها بزرگترین دشمن حریم خصوصی ما هستند؟

این روزها حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در زندگی همه‌ی افراد، چه آن‌هایی که از فناوری بهره می‌برند و چه آن دسته از کسانی که از فناوری محرومند، وجود دارد. درحالی که رعایت آن در هر شرایطی ضروری است.