نقد و بررسی HP Pavilion

نقد و بررسی HP Pavilion در این مطلب محصولی را نقد خواهیم کرد که اچ پی خیلی روی فروش آن حساب باز کرده و این محصول را برای رقابت با درجه ۱ های بازار طراحی کرده