هزینه FBI برای رمز گشایی آیفون فاش شد

هزینه FBI برای رمز گشایی آیفون فاش شد بالاخره هزینه‌ی اف‌بی‌آی برای رمزگشایی آیفون افشا شد