پلتفرم جدید IBM

پلتفرم جدید IBM مرکز داده شما را به ابرها منتقل می کند

پلتفرم جدید IBM; فضای شخصی به شما کمک می کند هر چه راحت تر به ابرها منتقل شوید نظرتون چیه در مورد اینکه با یک ضربه سریع به دکمه سوئیچ همه اطلاعات کهنه انباشته شده و نرم افزار های قدیمی جمع شده رو به یک ابر منتقل کنید که قابلیت جابجایی نرم افزار ها را …

پلتفرم جدید IBM مرکز داده شما را به ابرها منتقل می کند ادامه »