دسترسی به برنامه ها بدون نصب آنها

iOS 14 به کاربران اجازه می دهد که بدون نصب برنامه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند

iOS 14 به کاربران این امکان را می دهد که بدون نصب برنامه بتوانند به قسمت هایی از آن دسترسی داشته باشند.