جاسوسی از دستگاه‌های اندرویدی ده‌ها هزار کاربرِ بدون اطلاع در سال ۲۰۱۸

بر اساس گزارش شرکت امنیتی کسپرسکی بیش از ۵۸ هزار دستگاه اندرویدی در سال ۲۰۱۸ به نوعی از بدافزار آلوده شدند که از کاربران جاسوسی کرده و هر حرکت آنها را زیر نظر می گرفت. با این حال تا پیش از این بسیاری از نرم افزارهای امنیتی این برنامه ها را مخرب تشخیص نمی دادند. …

جاسوسی از دستگاه‌های اندرویدی ده‌ها هزار کاربرِ بدون اطلاع در سال ۲۰۱۸ ادامه »