درخواست تخفیف سازمانی رسام

اعضای محترم باشگاه مشتریان رسام

جهت ثبت درخواست تخفیف سازمانی رسام فرم زیر را تکمیل نمایید تا درخواست شما در سامانه ثبت شده و نسبت به اعمال تخفیف روی فاکتور های بعدی شما اقدام شود.

  • کد تخفیف 8 رقمی دریافتی خود را وارد نمایید.
  • 13 + پنج =
    حاصل عبارت مقابل را وارد نمایید.

021-88916789