با سپاس از همراهی شما

در صورت عدم مغایرت حساب، حداکثر طی ۴۸ ساعت واریزی شما صورت می گیرد.

و در غیر این صورت با شما تماس خواهیم گرفت.

021-88916789