حذف پیام رسان یوتیوب

یوتیوب ویژگی پیام رسانی داخلی را حذف می کند

یوتیوب ویژگی پیام رسانی داخلی خود را حذف می کند،به این معنی که دیگر نمی توانید پیام ها را مستقیم در یوتیوب ارسال کنید.