ویندوز 11 رایگان

آیا ویندوز ۱۱ را میتوانیم به صورت رایگان دریافت کنیم؟

کاربران ویندوز ۱۰ با ارتقا رایگان به ویندوز ۱۱ دسترسی داشته باشند. البته این موضوع ممکن است به سخت افزار سیستم شما نیز بستگی داشته باشد.