هفت خطای امنیتی که بطور معمول انجام می دهید

هفت خطای امنیتی معمول

هفت خطای امنیتی که بطور معمول انجام می دهید، دنیای خصوصی را در معرض خطر قرار ندهید، آنلاین بودن زیاد هم خوب نیست ولی جایگزین چیست ؟  هیچی !!! تو این دوره زمونه باید آنلاین بود. ما اینجا هفت خطای امنیتی را گوشزد می کنیم که هر کدام از شما ممکن است انجام دهید. مقالات …

هفت خطای امنیتی معمول ادامه »