Password Generator

رمز عبور

امنیت در رمز عبور

رمز عبور شما می تواند مورد تعرض قرار گیرد با این مطلب خواهید فهمید که چطور ممکن است و یاد خواهید گرفت چگونه یک رمز عبور واقعا امن طراحی کنید. رمز عبور شما مخصوصا آنهایی که توسط پیام های تایید (لایه های امنیتی) مورد پشتیبانی نیستند، آخرین لایه امنیتی شما و حساب هایتان در برابر …

امنیت در رمز عبور ادامه »

هفت خطای امنیتی که بطور معمول انجام می دهید

هفت خطای امنیتی معمول

هفت خطای امنیتی که بطور معمول انجام می دهید، دنیای خصوصی را در معرض خطر قرار ندهید، آنلاین بودن زیاد هم خوب نیست ولی جایگزین چیست ؟  هیچی !!! تو این دوره زمونه باید آنلاین بود. ما اینجا هفت خطای امنیتی را گوشزد می کنیم که هر کدام از شما ممکن است انجام دهید.

021-88916789