آیفون 8

آیفون ۸ روی خط تولید

آیفون ۸ روی خط تولید; محصول که جهانی باشد، پرطرفدار باشد و محبوب، حاشیه های آن نیز زیاد خواهد بود. این قضیه در مورد آیفون با ارزش ترین محصول اپل هم صدق می کند. گاهی شنیده می شود که تولید آیفون ۸ به سال ۲۰۱۸ موکول خواهد شد، گاهی شنیده می شود که امسال عرضه …

آیفون ۸ روی خط تولید ادامه »