HPE سرورهای Superdome

HPE سرورهای Superdome خود را با تکنولوژی SGI بروز می کند

HPE سرورهای Superdome را با تکنولوژی NUMA ارائه می کند. آیا دو تکنولوژی قدیمی می تواند در دنیایی که محاسبات ابری در آن رواج دارد کاری را از پیش ببرد. Hewlett-Packard Enterprise)HPE) که با بروزرسانی Superdome به ویژگی های جدید این سری به تکنولوژی SGI مجهز شده است ادعا دارد که میتواند از پس این …

HPE سرورهای Superdome خود را با تکنولوژی SGI بروز می کند ادامه »