گوگل fitbit را خرید

گوگل در رقابت با فیسبوک موفق به خرید FitBit شد

گوگل امروز موفق به خرید FitBit به مبلغ ۲٫۱ میلیارد دلار شد.اما ظاهرا علاوه بر گوگل فیسبوک نیز در حال مذاکره برای خرید آن بوده است.