ویژگی جدید جیمیل برای ضمیمه کردن ایمیل به ایمیل

جیمیل اکنون این امکان را برای شما فراهم می کند که به جای فروارد کردن ایمیل ها به صورت تکی همه ایمیل ها را به یک ایمیل ضمیمه کنید.