تماس صوتی

آموزش کار با تماس صوتی تلگرام و هر آنچه باید بدانید

آموزش کار با تماس صوتی تلگرام و آنچه باید دانست چندی پیش شرکت تلگرام اعلام کرد که امکان برقراری تماس صوتی تلگرام برای کاربران این پیام‌رسان در کشورهای اروپایی فعال شده است. اخیرا نیز این قابلیت برای کاربران ایرانی امکان‌ پذیر شد. از این پس کاربران ایرانی تلگرام می‌توانند از این امکان برخوردار شوند. 

قابلیت تماس صوتی تلگرام برای چند منطقه دیگر دنیا عرضه شد

عرضه قابلیت تماس صوتی تلگرام برای چند منطقه دیگر دنیا از هفته پیش که تلگرام قابلیت تماس صوتی را به نرم‌افزار خود اضافه کرده است موج جدیدی از توجهات به سمت این نرم افزار پیام رسانی محبوب معطوف شده است. در راستای افزایش قابلیت ها برای افراد بیشتری در سطح دنیا، این شرکت قابلیت تماس …

قابلیت تماس صوتی تلگرام برای چند منطقه دیگر دنیا عرضه شد ادامه »

021-88916789