فرصت های شغلی

فرصت های شغلی رسام

رسام همواره به تعهد، تخصص و صداقت پرسنل محبوب خود می بالد و در راستای پیشبرد اهداف سازمانی خود پذیرا و آماده همکاری با افراد متخصص و پرتلاش در بخش های مختلف می باشد.


www.rasamco.ir

سخت افزارسازان رسام